“Citatet får inte ge en missvisande bild av recensionen”

March 29, 2012 in nyheter

Citat ur recension är tillåtet i enlighet med upphovsrättslagens regler. Vid citat ska BTJ:s och lektörens namn samt BTJ-häftet anges. Citatet får inte omfatta hela recensionen, och det får inte heller ge en missvisande bild av recensionen. Vid tveksamheter beträffande rätten att citera kontakta vänligen BTJ.

Jag fick altså recension i Bibliotekskatalogen. De tyckte om boken. Av uppenbara orsaker är jag lite tveksam hur jag ska citera. Ja men okej då. Den slutar så:

Gift för nybörjare är en märkligt engagerande, inte helt lättolkad bok om livet, ödet, ensamhet, smärta. Tonen är ironisk och den svarta, drastiska komiken påtaglig. En livsskildring som både roar och oroar.

Häftepos: 12110350
Lektör: Karin Engvén