Introduktion til den svenska delen

January 8, 2009 in nyheter

Jag förutser att den svenska delen av hemsidan kommer att vara på ganska dålig svenska, och ber er att förlåta mig. Här kan ni finna en del av min poesi. På ‘konkret’ delen finns videor och visuell poesi, bokstaver som rör sig och performans orienterad poesi. På ‘föreställningar’ finns videor [...]

Det vackra är till för inredningsarkitekter

January 8, 2009 in artiklar, kamratposten

– stickprov på den isländska poesin I På många sätt är den isländska poesin, liksom sina kusiner runtom i världen, ett nationellt fenomen, och följaktligen ofta isolerad, tidvis till och med avog mot vad som kan kallas ”utländska strömningar”. I Reykjavik är det tji att få tag på nya diktsamlingar [...]